GenelYaşam

Yeni Açıklanan Ekonomik Paket İçeriği

Koronavirüs kapsamında yürürlüğe giren ekonomik paket içeriği tüm detaylarıyla

Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan ekonomik paket içeriği ve şartlarını detaylıca araştırdık. Gerek işsiz vatandaşlarımıza gerekse küçük veya büyük ölçekli kobilere yardım kapsamında açıklanan ekonomik paket ile devletimiz bir kez daha vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Kamu bankalarının mevcut kredilerde sağlayacağı faizsiz öteleme ve erteleme paket kapsamına alındı. Ayrıca özel bankaların da müşterilerine bir takım yardım ve destek programları açıkladığı vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı. Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerine başlanılan 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2. faz ödemelerine başlandığı açıklandı. Gerçekleştirilecek 3. faz ödemelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları halinde ve TC numaralarının son hanelerine göre belirlenen ödeme günlerinde 1000 TL lik ödemelerini alacağı duyuruldu. Yazımızın devamında 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsar ve 1000 TL yardım parası nasıl alınır?  sorularına cevap bulabilirsiniz.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Alınması İçin Şartlar Nelerdir?

Corona virüsü salgınına karşı ekonomiyi ayakta tutmak için devletimiz tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ açıklandı. Salgının durdurulması için, iş yerlerinin çalışmalarına ara verildiği bu dönemde çalışanlara ödenecek kısa çalışma ödeneği, ücretli çalışan kesimin can simidi olacak. Sigortalı personelin tam zamanlı çalışmamaları veya yarı zamanlı çalıştıkları dönem için, üç ay süreyle kısa çalışma ödeneği alınıyor. Kısa çalışma ödeneğinin alınabilmesi için, genel ekonomik zorlayıcı sebeplerin oluşması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sektörel veya bölgesel bir kriz oluşmuşsa, ilgili iş sahipleri de kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanmak için başvuru yapabiliyor. İş yerindeki işlerin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması ve haftalık çalışma sürelerinin en az 1/3 oranında azaltılması gerekmektedir.

Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için, kısa çalışma döneminin başlangıç tarihine kadar olan primlerin ödenmiş olması gerekmektedir. Faydalanacak sigortalıların son 60 gün için hizmetlerinin devam ediyor olması ve başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde 450 gün prim ödeme şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İşyeri kısa çalışma süresince 4857 sayılı Kanun, 25m- II. bendine dayanan sebepler hariç, herhangi bir işçi çıkartamayacaktır.

 

İşyerleri Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunu Nasıl Yapacaklar?

İşyerinin bu ödenekten faydalanabilmesi için İŞKUR’a yazılı olarak bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Başvuru, işyerinin bağlı bulunduğu bölge İşkur adresine mail yoluyla yapılacak ve başvurunun sonuç yazısı da yine işyerinin mail adresine olacaktır. Kısa çalışma ödeneği başvurusu bağlantısından gerekli olan belgeleri öğrenebilirsiniz.

İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanılacak işçi listesi, işçi bordroları, işçi ücretlerinin ve bununla ilgili sigorta primi ve vergi kesintilerinin ödendiğini gösteren kayıtlar, kısa çalışma uygulanan döneme ait çalışma sürelerini gösteren puantaj kayıtları, işçi takibinin yapıldığı elektronik dökümler; cari yıl ve bir önceki yıla ait geçici gelir beyannameleri ile tasdikli mali tabloların kayıtları, alınan ve sonrasında iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler, üretimde meydana gelen azalmayı gösteren belgeler, işyerindeki işlerin kısmen veya tamamen durduğunu gösteren belgeler İŞKUR’a ibraz edilmelidir. Normal dönemlerde Dilekçe ile başvurunun ardından İş Müfettişleri’nce işyerine yapılan denetimler sonrasında uygunluk kararı verilirdi. Ancak durumun aciliyeti ve salgın riski nedeniyle başvurular işyerinin yazılı beyanına dayanılarak sonuçlandırılacaktır.

Diğer bir deyişle, normal dönemlerde kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmak istenmesi durumunda, Bakanlığın müfettişlerinin uygunluk tespit işlemlerini tamamlaması gerekiyordu. Ancak Koronavirüs vakalarında, salgının geniş bir coğrafi bölgeye hızla yayılması ve işyerleri çalışanlarının acil ihtiyaçları olması sebebiyle, uygunluk tespiti beklenmedi.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işyerleri SGK’ya bildirim yaparken, eksik çalışma gününü Bu tür durumlar içerisinde olan işçiler İşkur aracılığıyla günlük 39,24TL’lik net ödeme alabilecekler. Bu da aylık toplamda 1177,20 TL’ye karşılık gelmektedir. Ödemeler direkt işçinin kendisine PTT aracılığıyla yapılacaktır. İşkur kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan süre için, uzun vadeli sigorta kolu olan emeklilik dönemi için prim ödemesi yapmıyor.

İşyerleri kısa çalışma ödeneğinden faydalandıkları günü SGK’ya bildirirken eksik çalışma günü nedenini 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirim yapacaklardır. Eğer işyeri kısmi çalışmaya gitmişse, kısmi çalışma yapılmayan günleri de aynı şekilde bildirim yapmaları gerekecektir.

 

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ve Miktarı Nedir?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi maksimum süresi 3 aydır. Ancak Kovid19 salgınının neden olacağı olumsuz koşulların devam etmesi durumunda bu 3 aylık süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında İşkur, hak sahibinin genel sağlık sigortası primleriyle, kısa çalışma ödeneğini ödeyecektir. Ödemeler her ayın 5’inde istenilen PTT şubesinden çekilebilecektir.

İşkur, ödenecek kısa çalışma ödeneği miktarını belirlerken sigortalının son 12 aylık ödenmiş primlerini ve brüt kazancını dikkat alacaktır. Alınacak ödenek, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ına denk gelecektir.  Ancak aylık ödenecek toplam tutar da, asgari ücretlinin brüt maaşının yüzde 150’sini geçemeyecektir. Alınabilecek maksimum kısa çalışma ödeneği tutarı 4414,50 TL olacak. Burada personelin maaşının çok fazla yüksek olması, maksimum alınabilecek kısa çalışma ödenek miktarını değiştirmeyecek.

İşkur, kısa çalışma ödeneğinden faydalanılacak ilk bir haftalık sürenin ödemesini yapmıyor. Bu tutarı işyeri yarım maaş olarak ödeyebilecek. Ancak bazı işyerleri, ortalama ücretle çalışan işçilerinin olumsuz etkilenmemesi için, çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan ilk bir hafta için tam olarak ödeme kararı almış durumda. Ancak bu bir haftalık süre, işler rutine döndüğünde yerine çalıştırılarak telafisine gidilecek.

 

Ücretsiz İzne Çıkartılan İşçiye Nakit Destek

Devletimiz istihdamı korumak, ekonominin tamamıyla olumsuz etkilenmemesi için işverenlerin 17 Temmuz 2020’ye kadar işçi çıkartmalarını yasakladı. Ancak bu durum akıllara şu soruyu getirdi. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinin çoğu günlük kazanıyor ve ödemelerini zorlukla ödeyebiliyor. Birçok firmanın zor günler için kenara koyduğu bir ihtiyat akçesi bulunmuyor.

Fesih yasağı getirilmeden önce bazı işverenler işçi çıkarttı. 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılan kişiler de burada bahsedilecek nakit desteğinden fayda sağlayabilmektedir. İşyerleri bu durumda çalışanlarını ücretsiz izne çıkartmak zorunda kaldı. Ayrıca işverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istese bile, bünyelerinde bu ödenekten fayda sağlamak için gerekli şartları taşıyamayan birçok işçi bulunmaktadır. Devletimiz bu durumda olan çalışanlar için de bir kolaylık öngördü.

 

Devlet bankalarının verdiği destek kredileri

Esnaf Destek Paketi Nedir?

Devlet bankaları, Kovit19 nedeniyle işlerini durdurmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlara 6 aya kadar ödemesiz, yüzde 4,5 faiz oranı ile maksimum 25.000TL işletme kredisi vermektedir. Kredi onaylandığı anda, başvuruda bulunurken verilen IBAN numarasına aktarılmaktadır; böylece şubeye gelinmesine gerek kalmaz. Kredinin geri ödemesi, kredinin alındığı tarihten 6 ay sonra başlayacak olup, maksimum ödeme süresi 36 aylık süre ve eşit taksitler halindedir. Ancak turizm, şehir içi toplu ulaşım vb. sektörde çalışan firmaların geri ödemesiz dönem süresi, turizm, şehir içi ulaşım sektöründe çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla 12 ay olabilecektir. İsteyen esnaf ödeme süresinin 12 ay , 24 ay olmasını da talep edebilecektir. Kredi hesaba yatırılırken, sigorta ücreti olarak belirli bir miktar kesilerek hesaba aktarılmaktadır. Ödemeler tamamlandığında kesilen bu tutar esnafımıza iade edilecektir.

Halkbank tarafından esnafa verilen diğer bir destek de, Paraf Esnaf Kart’tır. Paraf Esnek Kart’ın limiti 25.000TL olacaktır. Kartla yapılacak harcamalar, ilk 3 ay ödenmeyecek olup, 12 aya kadar taksitlendirme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca esnafın çalıştığı ana bayii, ana tedarikçisi olan işyeri Kobi/ Esnaf POS kullanıyorsa eşit taksitli/vadeli mal ve hizmet satış avantajından da faydalanmış olacaktır.

 

İşe Devam Kredisi Desteği Nedir?

Kovit19’dan işleri olumsuz etkilenen tüm işletmeler ekonomik paket içeriği kapsamında ‘İşe Devam Kredisi’ne başvuruda bulunabilmektedir. Sektör ayrımı bulunmamaktadır. Ön koşul, Şubat ayı sonundaki kayıtlı çalışan sayısında herhangi bir azaltmaya gidilmemesidir. Bazı işletmelerin teminat verememeleri durumu da dikkat alınarak, firmaların krediye kolayca erişimi için KGF kefaleti (Hazine Destekli Garanti Fonu) kefaleti sağlanmaktadır.

Sağlanacak kredi desteğinin geri ödenmesi 36 ay süreli olacaktır ve faiz yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir. Kredinin hesabınıza yatmasını takiben, ilk 6 ay boyunca anapara ve faiz ödemesi yapılmayacaktır. Söz konusu krediden, KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin alacakları azami kredi tutarları, yıllık cirolarına göre farklılık gösterecektir.

 

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler Bazında Kredi Limitleri

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 Milyon 5 Milyon
25-125 Milyon 20 Milyon
125 Milyon üzeri 50 Milyon

 

Özel bankaların verdiği destekler şunlardır

Ekonomik paket içeriği açıklandığı bu günlerde tüm radyo ve televizyon kanallarında Corona virüs salgını nedeniyle EvdeKal Türkiye çağrısı yaparken, salgının yavaşlamasını azaltmak için özel bankalar da müşterileri için bir dizi tedbirleri uygulamaya koydu. Burada bireysel ve tüzel müşterileri için nakit akışının olumsuz yönde etkilenmemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca müşterilerin banka şubesine ve ATM’lere gitmesine gerek kalmadan tüm işlemlerini evden kolaylıkla yapabilmeleri de amaçlanmaktadır.

# Gerçek ve tüzel kişilerin 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemeleri, bankaya olan taleplerinin olması halinde 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek. Ancak özel bankalar sadece öteleme yapıyor, alacakları faiz haklarından vazgeçmek istemiyorlar.

# Ayrıca tüm müşterileri için Ortak AVM’lerde yapılan tüm işlemlerden 30 Nisan’a kadar ücret tahsis edilemeyecek. Bankalar, kendi ATM’lerinde diğer banka kartlarıyla yapılan ATM’lerden para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme, bakiye görüntüleme işlemleri için hizmet ücreti alıyordu.

# Tüm özel bankaların ATM, mobil bankacılık, internet bankacılık ortamından EFT ve havale yapılması işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bazı özel bankalar günlük havale/EFT limitlerini 50.000TL’ye kadar çıkardı.

# Günlük olarak ATM’lerden para çekme limitinde artışa gidildi. Özel bankaların çoğu kartla para çekme limitini maksimum 5000TL, QR ile para çekme limitini de 10.000TL olarak güncelledi.

# Bankaların temassız kredi kartı ile tek seferde yapılan işlem tutarı 125TL iken 250TL’ye çıkartıldı.

# Bankalar bilindiği gibi POS ve öeme kaydedici cihazlardan aylık belirli ücretler tahsil etmektedir. Özel bankalar alınan bu 3 aylık faydalanma ücretlerini 3 aylık süreyle ertelediler.

# Özel bankalar, işyerlerinin personel maaş ödemelerini yapmak için kendi bankalarını kullanmaları halinde, işyerlerine 3 aylık personel maaş tutarı kadar kredi tahsis etmektedir.

 

KGF Teminatlı İşe Devam Kredi Desteği Paketi Nedir?

Kovit19  küresel çapta toplum sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Devletimiz KGF kefaletiyle, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini finanse etmelerini sağlamıştır. , Burada işletmelerin ihtiyaç duydukları krediler verilirken, ciroları baz alınmış olup, krediler yüzde 7,5 faiz desteğiyle olup, Hazine destekli olarak verilmiştir. Geri ödeme süresi toplam 36 ay olacaktır. Kredi tutarı hesaba geçtikten sonraki ilk 6 ay anapara ve faiz ödemesi yapılmayacaktır. Ancak devletin işletmeleri bu krediden faydalandırmalarının ilk koşulu, 2020 Şubat ayı sonundaki çalışan sayısını korumalarıdır.

Verilecek kredi tutarı 25 milyon TL’ye kadar olan ciro miktarı için, 10 milyon TL; 25 milyon üzerindeki ciro tutarları için 25 milyon TL’ye kadar olacaktır.

 

Ekonomik Paket İçeriği Çek Ödeme Destek Paketi

Kovit19 nedeniyle firmaların maruz kaldığı olumsuz koşulların bertaraf edilebilmesi için; firmaların ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini, uygun finansman elde ederek ödemelerini sağlayan bir destek paketi açıklanmıştır. Ekonomik paket içeriği çek ödemelerini de ele almıştır.

Firmaların elde edebilecekleri finansman tutarı ciroları ile ilişkilendirilmiştir. 25 milyon TL’ye kadar olan firma cirolarında azami 1 milyon TL, üzerindeki cirolarda ise  5 milyon TL’dir.

Hazine destekli KGF kefaleti ile sağlanacak destek finansmanın maliyeti yüzde 9,5 faiz oranlı olacaktır. Alınacak finansman, 12 aya kadar vadelendirilecek olup, 3 ay anapara ve faiz ödemesi yapılmayacaktır
Krediye konu olan ve finansman desteği alacak çekler, 25.03.2020’ye kadar tarihli faturalarla bağlantılı olan ticari işlemlerden kaynaklanan, azami keşide tarihi olarak da 30.06.2020 tarihli olan çekler için geçerlidir.

 

1000 TL Başvurusu Kimler Yapabilir?

Koronavirüs salgını sonrası açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ödenmesi planlanan 1000 TL’lik sosyal destek ödemesi yapılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2. faz ödemelerinin dün itibariyle başladığını duyurmuştu.

 

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak?

Ekonomik Paket içeriği kapsamında toplam 2 milyon 111 bin ihtiyaç sahibine (hane sayısına göre) geçtiğimiz hafta 1.000’er TL ödemesi yapılmıştı. 2. faz ödemeleri ise pazar günü yani 19 Nisan itibariyle ödemelere başlandı. 2. fazın tamamlanmasının ardından başlayacak olan 3.faz pandemi sosyal destek ödemeleri için başvuru yapılması gerekecek. Değerlendirmenin ardından ödeme gerçekleştirilecek.

 

Sosyal yardım ödemeleri nasıl alınacak?

1. faz ve 2. faz ödeme yönteminin aksine ; 3. faz 1000 TL destek paraları E-devlet başvurusu ile yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonrası şartları sağlayan vatandaşlarımıza TC numaralarının son hanelerine göre belirlenen günlerde ödemeler eve teslim şeklinde yapılacak. Özetle vatandaşların destek parası olan 1000 TL yi bankalardan ya da atm lerden çekmek yerine, virüsün yayılma ihtimalini önlemek için, PTT yetkilileri tarafından vatandaşların evlerinde elden teslim yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

 

3. Faz 1000 TL yardımını kimler alabilecek?

Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan ekonomik paket içeriği 3. faz 1000 TL nakit yardımında; koronavirüsü salgını öncesi devletten sosyal yardım alan vatandaşlarımız ve 1. ve 2. fazda 1000 TL lik yardım alan vatandaşlarımız faydalanamayacak.

Değerlendirmelerin kişi bazlı değil de hane bazlı olarak yapılacağı 3. faz sosyal yardımına başvuru yapanların aşağıdaki şartları okumasını öneririz.

  • Her haneden yalnızca bir kişi ödeme alabilecek.
  • 1. ve 2. faz 100 TL lik yardımlarından ev halkından herhangi birinin ödeme almamış olması gerekiyor.
  • 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
  • 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar yararlanamayacak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geliri veya aylığı olanlar ve SGK emeklileri faydalanamayacak.
  • İŞKUR işsizlik ödeneğinden faydalananlar alamayacak.
  • İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar yaralanamayacak.

Yukarıdaki şartlarda olmayan her vatandaşımız 3. faz yardımından hane bazlı olarak faydalanabilecek. Toplamda 2 milyon 300 bin haneye 1000 er TL nakdi destek verilmiş olacak.

 

3. Faz 1000 TL Başvurusu Nereden Yapılacak

Başvurular E-devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak, e-devlet bilgilerinizle giriş yapabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet Pandemi Sosyal Yardım Başvuru Ekranı

Ekonomik paketlerden yararlanmayan kullanıcılarımıza internetten para kazanma yöntemlerini anlatan yazımızı okumalarını tavsiye ederiz.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı